Platby v roce 2019/2020

Stravné: platí se převodem na běžný účet jídelny 2501681931/2010 jako záloha  formou trvalého příkazu na částku  800,- měsíčně. Částka je splatná vždy do 15. dne v měsíci. Variabilní symbol platby je u dětí, které chodily minulý školní rok stejný jako loni.  Novým dětem bude přidělen  variabilní symbol ředitelkou školní jídelny. Specifický symbol je 3.

Školné: platí se převodem na běžný účet školy formou trvalého příkazu na částku  500,- měsíčně. Částka je splatná vždy do 15. příslušného měsíce.  Variabilní symbol neuvádějte, pouze do poznámky napište jméno a příjmení dítěte a MŠ Ohrobec nebo Zvole, specifický symbol je 4. Předškoláci školné neplatí, děti s odkladem školné také neplatí.

Běžný účet MŠ a školní jídelny

Platba obědů na účet č. 2501681931/2010 Fio banka

Platba školného na účet č. 2501675208/2010 Fio banka

Kulturní akce a výlety

Po shodě všech rodičů bude v MŠ Ohrobec provedena úhrada příspěvku v částce 1200,- Kč na  dítě na transparentní účet sdružení rodičů. Příspěvek bude hrazen dvakrát ročně / 600,- pololetí/. Bude vedena evidence přítomných dětí na akci a tato pak na konci roku vyúčtována – evidenci plateb je vedena paní Jelínkovou, jednatelkou sdružení rodičů.

Transparentní účet sdružení rodičů

2201186154/2010

Po shodě všech rodičů bude úhrada kulturních akcí a výletů v MŠ Zvole ve výši 500,- kč/pololetí hrazena na darový účet MŠ a bude v pololetí a na konci školního roku vyúčtována, evidenci vedou třídní učitelky

 Darový účet ZŠ a MŠ          

2101675209/2010