Výsledky přijímacího řízení

Oznámení o uzavření MŠ v době hlavních prázdnin

Vážení rodiče, MŠ bude uzavřena od 10. 7. 2023 do 27. 8. 2023. Školní rok 2023/2024 bude zahájen dne 1. 9. 2023. Prázdninový provoz bude v týdnu od 3. 7. 2023 do 7. 7. 2023 a 28. 8. 2023 do 31. 8. 2023.

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ

Informace o provozu ve třídách

Provoz MŠ je od 6.30 do 17.00 hodin.
Vzhledem ke skutečnosti, že finanční prostředky na platy pedagogů nepokryjí celou provozní dobu /10 hodin/, je nutné děti ze tříd sloučit do jedné třídy, kde vykonává přímou pedagogickou činnost pedagog.

Sloučení žluté a oranžové třídy je ráno od 6.30 do 7.30 hodin v oranžové třídě,
odpoledne od 15.30 do 17.00 hodin ve třídě žluté.

Ve třídách červené a zelené je sloučení od 6.30 do 7.00 hodin a od 16.30 do 17.00 hodin.

Pokud chybí pedagog, musíme třídy slučovat i během dne. Zároveň dodávám, že ve společných
prostorách školky potkávání se s ostatními dětmi nelze úplně zabránit.
Pro zdraví dětí i personálu byly zřizovatelem instalovány ionizátory do všech tříd.

Dne 3.2.2021 Blanka Mátlová ředitelka