Informace o provozu školky

Sloučení dětí v době provozu od 25.5.2020.

V době od 25.5.2020 budou děti z Ohrobce docházet na pracoviště MŠ Zvole. Pro přihlášené děti k docházce bude otevřena čtvrtá třída v budově MŠ Zvole.

Prázdninový provoz školky bude pokračovat od 1.7. do 10.7. 2020 opět v budově MŠ Zvole a to i pro děti MŠ Ohrobec.

Dne: 18.5.2020                                                    Bc.Blanka Mátlová ředitelka

KONKURS na ředitelku MŠ

Rada obce Zvole vyhlašuje konkursní řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky MŠ Zvole.

Více informací ZDE

Znovuotevření školky

Aktuální informace k otevření MŠ a k výsledkům přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021

  • Provoz mateřských škol v období do konce roku 2019-2020

MŠMT dne 30.4.2020 (Ochrana zdraví v MŠ) ke stažení ZDE.

Čestné prohlášení ke stažení ZDE.

  • Otevření MŠ: Provoz bude obnoven dne: 25.5.2020

Provozní doba bude od 6.45 hod do 16. 45 hod.

Při příchodu do budovy v prostorách vestibulu bude zaměstnankyně školy kontrolovat zdravotní stav měřením teploty dětí a dospělých kteří dítě přivádí. Budeme postupovat podle pokynů MŠMT ze dne 30.4.2020. Rodič při příchodu odevzdá zaměstnankyni školy podepsané čestné prohlášení.

Organizace příchodu a předávání dětí do tříd:

  • Ve vestibulu – měření teploty, odevzdání čestného prohlášení.
  • Rodič se při příchodu bude zouvat.
  • Bude dodržována co nejpřísnější hygiena, dezinfekce klik u vstupních dveří, ve třídách a na WC.
  • V MŠ Ohrobec budou měření teploty a přijímání čestného prohlášení zajišťovat zaměstnankyně školky na třídách.

Vzdělávací program bude co nejvíce organizován na zahradě školky s dodržováním hygienických a bezpečnostních opatření s využitím celé zahrady.

Školní jídelna zajistí stravování a celodenní pitný režim.

Docházka dětí do MŠ v době od 25.5.2020:

Žádáme rodiče, aby co nejdříve potvrdili mailem docházku dětí v době otevření provozu. Důvodem je zjištění počtu dětí na stravování a organizační rozdělení do tříd.

  • Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

 Nahlédnutí do spisu: Zákonný zástupce má možnost nahlédnout do spisu dokumentace svého dítěte.

Nahlédnutí do spisu v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je určeno na den 19.5.2020 od 14,00 do 16,00 hodin po předchozí domluvě se ředitelkou Blankou Mátlovou na telefonu 723 646 383.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení:

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pod registračními čísly bude zveřejněno dne 29.5.2020 na stránkách školy.

Dne 6.5.2020                                                                           Bc. Blanka Mátlová

ředitelka

ZÁPIS DO MŠ

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021.

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci s nákazou COVID-19 ZÁPIS dětí do MŠ Zvole proběhne přihlášením elektronickou cestou ve dnech 5.5. a 6.5. 2020 

Vyplněné a lékařkou potvrzené žádosti pošlete ve sjednaném termínu na adresu: info@mszvoleseznam.cz. Tak, jak budou žádosti přicházet, bude Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým najdete na stránkách školy, zda bylo Vaše dítě přijato nebo nepřijato. Zpětnou vazbou Vám bude toto číslo oznámeno.

Dále Vám také bude oznámen datum a čas možnosti nahlédnout do spisu Vašeho dítěte, kde si budete moci ověřit, zda jsou do spisu založeny veškeré dokumenty, které jste k zápisu zaslali.

Toto datum Vám bude oznámeno elektronicky zároveň s registračním číslem dne 7.5 a 8.5.2020.

Přijetí dětí do mateřské školy ve Zvoli pod registračními čísly bude zveřejněno na stránkách školy do 2.6.2020.

Věřím, že spolu vše zdárně zvládneme a že nový školní rok v klidu a bez větších problémů jako v předchozích letech společně zahájíme.

Přejeme všem hodně pevné nervy a hlavně zdraví.

S pozdravem, za kolektiv zaměstnanců MŠ Bc. Blanka Mátlová.

Od 16.3.2020 do odvolání bude uzavřena MŠ i školní jídelna.

VIZ ROZHODNUTÍ RADY OBCE

Žádost o ošetřovné je ZDE nebo v Dokumentech v menu.

Ukázka vyplněné žádosti je ZDE.

O naší školce

Původní budova Mateřská škola ve Zvoli byla otevřena v roce 1977 jako dvoutřídní s kapacitou 50 dětí. Nacházela se na okraji obce v těsné blízkosti lesa s velkou zahradou, dobře vybavenou průlezkami, skluzavkami, pískovištěm a brouzdalištěm. Prostory školy byly postupem času nedostatečné pro narůstající počet obyvatel obce Zvole a tak se obec rozhodla vybudovat novou mateřskou školu s rozšířenou kapacitou až na 100 dětí.

V roce 2013 se podařilo ve spolupráci s obcí Ohrobec otevřít detašované pracoviště MŠ Ohrobec. Nejprve jako jednotřídní s kapacitou 25 dětí a v září 2015 jako dvoutřídní s kapacitou 22 dětí.  Třídy se nacházejí v objektu zrekonstruované budovy bývalého statku, která je v majetku obce Ohrobec. Budova stojí uprostřed obce a má vlastní zahradu. S velkou oblibou je využíván ke sportovním aktivitám dětí přilehlý park. Všechny prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy.

V roce 2019 byla postavena nová budova Mateřské školy ve Zvoli. Budova se nachází na parcele nad bývalou mateřskou školou. Je vsazena do krásné zahrady s novými dětskými herními prvky. Zahrada je upravena tak, aby byl pohyb dětí na ní přehledný a bezpečný. Vnitřní prostory školy jsou vzdušné, světlé. Každá třída je laděna do jiných barevných odstínů společně s koupelnami i nábytkem. Při výstavbě nové mateřské školy byly využívány moderní technologie, které zajišťují vysoký komfort pobytu.

Materiální podmínky v obou mateřských školách odpovídají předepsaným hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Škola splňuje podmínky k přijímání dětí mladších tří let. Vybavení hračkami a pomůckami je dostatečné a je průběžně doplňováno a obnovováno. Podstatná část tohoto vybavení je umístěna tak, aby k nim děti měly samostatný přístup. Každá z mateřských škol je vybavená hudebními nástroji – klavír nebo klávesy a nástroje orffovského instrumentáře.

Dětem je podávána vyvážená a plnohodnotná strava ve vhodných intervalech. Je připravována moderní technologií. Mají stále k dispozici dostatek tekutin.

Respektujeme individuální potřebu aktivity a odpočinku (starším dětem je poskytován klidný program a zkrácená doba odpočinku). Děti jsou každodenně alespoň dvě hodiny venku, pokud počasí dovolí.

Pedagogové se sami chovají dle zásad zdravého životního stylu a jsou v tomto směru dětem vzorem.

Dbáme na to, aby se děti a dospělí cítili  v prostředí naší školy dobře, spokojeně a bezpečně. Nově příchozí děti mají možnost adaptovat se společně s rodiči podle individuálních potřeb. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi panuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost.