Uzavření MŠ

Na základě rozhodnutí KHS ze dne 19.10.2021 dochází ode dne 20.10.2021 k uzavření třídy červené a zelené na dobu 14 dní. Třída oranžová a žlutá jsou uzavřeny od stejného data z rozhodnutí ředitelky MŠ a se souhlasem zřizovatele. Důvodem uzavření celé školy je nemožnost zajištění bezpečného provozu pro nedostatek provozního personálu.
Znovu bude MŠ otevřena dne 1.11.2021.

Bc. Blanka Mátlová – ředitelka

Informace o provozu ve třídách

Provoz MŠ je od 6.30 do 17.00 hodin.
Vzhledem ke skutečnosti, že finanční prostředky na platy pedagogů nepokryjí celou provozní dobu /10 hodin/, je nutné děti ze tříd sloučit do jedné třídy, kde vykonává přímou pedagogickou činnost pedagog.

Sloučení žluté a oranžové třídy je ráno od 6.30 do 7.30 hodin v oranžové třídě,
odpoledne od 15.30 do 17.00 hodin ve třídě žluté.

Ve třídách červené a zelené je sloučení od 6.30 do 7.00 hodin a od 16.30 do 17.00 hodin.

Pokud chybí pedagog, musíme třídy slučovat i během dne. Zároveň dodávám, že ve společných
prostorách školky potkávání se s ostatními dětmi nelze úplně zabránit.
Pro zdraví dětí i personálu byly zřizovatelem instalovány ionizátory do všech tříd.

Dne 3.2.2021 Blanka Mátlová ředitelka