Zápis na školní rok 2024/2025

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme k zápisu do MŠ Zvole na školní rok 2024/2025, který se uskuteční dne 6.5 2024 (pondělí) a 7. 5 2024 (úterý) v budově Mateřské školy Zvole, Příčná 211. Zápis bude probíhat od 9-12h, kdy budete mít možnost nahlédnout do prostor MŠ. 

Prosíme všechny zájemce o zápis, aby se registrovali.

REGISTRACE – ZÁPIS 2024INFORMACE K ZÁPISU
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

K zápisu se dostavte s těmito vyplněnými dokumenty:

Děkujeme a těšíme se na Vás.

Informace o přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin

Informace o provozu ve třídách

Provoz MŠ je od 6.30 do 17.00 hodin.
Vzhledem ke skutečnosti, že finanční prostředky na platy pedagogů nepokryjí celou provozní dobu /10 hodin/, je nutné děti ze tříd sloučit do jedné třídy, kde vykonává přímou pedagogickou činnost pedagog.

Sloučení žluté a oranžové třídy je ráno od 6.30 do 7.30 hodin v oranžové třídě,
odpoledne od 15.30 do 17.00 hodin ve třídě žluté.

Ve třídách červené a zelené je sloučení od 6.30 do 7.00 hodin a od 16.30 do 17.00 hodin.

Pokud chybí pedagog, musíme třídy slučovat i během dne. Zároveň dodávám, že ve společných
prostorách školky potkávání se s ostatními dětmi nelze úplně zabránit.
Pro zdraví dětí i personálu byly zřizovatelem instalovány ionizátory do všech tříd.

Dne 3.2.2021 Blanka Mátlová ředitelka