Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče, že dne 8. 7. 2021 nepoteče v obci Zvole voda. Z tohoto důvodu bude v tento den MŠ uzavřena.

UPOZORNĚNÍ

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
od pondělí 14. 6. 2021 bude obnoven standartní provoz (přivádění a vyzvedávání dětí). Více informací v odkazu níže.
INFORMACE PRO RODIČE

Provoz v době letních prázdnin

Mateřská škola Zvole informuje rodiče o uzavření provozu mateřské školy v době letních prázdnin od 12.7.2021 do 20.8.2021./6 týdnů/.
Dne: 24.3.2021
Bc. Blanka Mátlová ředitelka

Informace o provozu ve třídách

Provoz MŠ je od 6.30 do 17.00 hodin.
Vzhledem ke skutečnosti, že finanční prostředky na platy pedagogů nepokryjí celou provozní dobu /10 hodin/, je nutné děti ze tříd sloučit do jedné třídy, kde vykonává přímou pedagogickou činnost pedagog.

Sloučení žluté a oranžové třídy je ráno od 6.30 do 7.30 hodin v oranžové třídě,
odpoledne od 15.30 do 17.00 hodin ve třídě žluté.

Ve třídách červené a zelené je sloučení od 6.30 do 7.00 hodin a od 16.30 do 17.00 hodin.

Pokud chybí pedagog, musíme třídy slučovat i během dne. Zároveň dodávám, že ve společných
prostorách školky potkávání se s ostatními dětmi nelze úplně zabránit.
Pro zdraví dětí i personálu byly zřizovatelem instalovány ionizátory do všech tříd.

Dne 3.2.2021 Blanka Mátlová ředitelka

Informace pro rodiče pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

informativní schůzka rodičů dětí jednotlivých tříd proběhne dne 1.9.2021 od 16.00.