Informace

Vážení rodiče, 

vzhledem ke skutečnosti, že pozitivní žák nebylv pondělí v kontaktu s dětmi se karanténa nenařizuje. Potvrzeno Krajskou hygienickou stanicí.
Mátlová Blanka ředitelka

Výsledky pondělních testů

Vážení rodiče,
jedno dítě z červené třídy bylo 17. 1. 2022 pozitivní. Ve školce bylo naposledy v pátek 14. 1. 2022.

Děti, z ostatních tříd, které se testovaly v pondělí 17. 1. 2022, jsou negativní.

18. 1. 2022      Bc. Blanka Mátlová

Žádost o potvrzení covid

Vážení rodiče,

pokud bylo vaše dítě pozitivně testováno PCR testem na Covid, žádáme Vás, přineste potvrzení o prodělaném onemocnění.
Děkujeme

Testování dětí v MŠ

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci nám Obec Zvole nabídla možnost testování Vašich dětí formou PCR plivacích testů. Tyto testy obec zajistí a zaplatí. Žádáme Vás tímto o udělení souhlasu s tímto testováním, které bude probíhat každé pondělí ve vestibulu MŠ při příchodu dětí do školky. Děti by měly být ½ hodiny před testováním bez jídla a pití, aby vzorek nebyl kontaminován. Testy jsou spolehlivé s výsledkem do 24h. V případě velké náročnosti při testování dojde k organizačním změnám (testování ve třídách MŠ učitelkami). Snažíme se takto maximálně předejít dalšímu šíření nákazy Covidu 19 v kolektivu dětí a zaměstnanců MŠ. Prosíme Vás tedy o shovívavost  a trpělivost při pondělním příchodu do MŠ. Pokud je nyní na Vaše dítě uvalena karanténa, testování proběhne v pondělí 6.12.2021. Níže naleznete formulář k vyplnění.
Děkujeme za vstřícnost vedení MŠ

UDĚLENÍ SOUHLASU S TESTOVÁNÍM

Mimořádné opatření

Informace o provozu ve třídách

Provoz MŠ je od 6.30 do 17.00 hodin.
Vzhledem ke skutečnosti, že finanční prostředky na platy pedagogů nepokryjí celou provozní dobu /10 hodin/, je nutné děti ze tříd sloučit do jedné třídy, kde vykonává přímou pedagogickou činnost pedagog.

Sloučení žluté a oranžové třídy je ráno od 6.30 do 7.30 hodin v oranžové třídě,
odpoledne od 15.30 do 17.00 hodin ve třídě žluté.

Ve třídách červené a zelené je sloučení od 6.30 do 7.00 hodin a od 16.30 do 17.00 hodin.

Pokud chybí pedagog, musíme třídy slučovat i během dne. Zároveň dodávám, že ve společných
prostorách školky potkávání se s ostatními dětmi nelze úplně zabránit.
Pro zdraví dětí i personálu byly zřizovatelem instalovány ionizátory do všech tříd.

Dne 3.2.2021 Blanka Mátlová ředitelka