Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021

Výsledky přijímacího řízení jsou k dispozici zde : TABULKA

Informace o provozu školky

Sloučení dětí v době provozu od 25.5.2020.

V době od 25.5.2020 budou děti z Ohrobce docházet na pracoviště MŠ Zvole. Pro přihlášené děti k docházce bude otevřena čtvrtá třída v budově MŠ Zvole.

Prázdninový provoz školky bude pokračovat od 1.7. do 10.7. 2020 opět v budově MŠ Zvole a to i pro děti MŠ Ohrobec.

Dne: 18.5.2020                                                    Bc.Blanka Mátlová ředitelka

KONKURS na ředitelku MŠ

Rada obce Zvole vyhlašuje konkursní řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky MŠ Zvole.

Více informací ZDE

Znovuotevření školky

Aktuální informace k otevření MŠ a k výsledkům přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021

  • Provoz mateřských škol v období do konce roku 2019-2020

MŠMT dne 30.4.2020 (Ochrana zdraví v MŠ) ke stažení ZDE.

Čestné prohlášení ke stažení ZDE.

  • Otevření MŠ: Provoz bude obnoven dne: 25.5.2020

Provozní doba bude od 6.45 hod do 16. 45 hod.

Při příchodu do budovy v prostorách vestibulu bude zaměstnankyně školy kontrolovat zdravotní stav měřením teploty dětí a dospělých kteří dítě přivádí. Budeme postupovat podle pokynů MŠMT ze dne 30.4.2020. Rodič při příchodu odevzdá zaměstnankyni školy podepsané čestné prohlášení.

Organizace příchodu a předávání dětí do tříd:

  • Ve vestibulu – měření teploty, odevzdání čestného prohlášení.
  • Rodič se při příchodu bude zouvat.
  • Bude dodržována co nejpřísnější hygiena, dezinfekce klik u vstupních dveří, ve třídách a na WC.
  • V MŠ Ohrobec budou měření teploty a přijímání čestného prohlášení zajišťovat zaměstnankyně školky na třídách.

Vzdělávací program bude co nejvíce organizován na zahradě školky s dodržováním hygienických a bezpečnostních opatření s využitím celé zahrady.

Školní jídelna zajistí stravování a celodenní pitný režim.

Docházka dětí do MŠ v době od 25.5.2020:

Žádáme rodiče, aby co nejdříve potvrdili mailem docházku dětí v době otevření provozu. Důvodem je zjištění počtu dětí na stravování a organizační rozdělení do tříd.

  • Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

 Nahlédnutí do spisu: Zákonný zástupce má možnost nahlédnout do spisu dokumentace svého dítěte.

Nahlédnutí do spisu v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je určeno na den 19.5.2020 od 14,00 do 16,00 hodin po předchozí domluvě se ředitelkou Blankou Mátlovou na telefonu 723 646 383.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení:

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pod registračními čísly bude zveřejněno dne 29.5.2020 na stránkách školy.

Dne 6.5.2020                                                                           Bc. Blanka Mátlová

ředitelka

O naší školce

Původní budova Mateřská škola ve Zvoli byla otevřena v roce 1977 jako dvoutřídní s kapacitou 50 dětí. Nacházela se na okraji obce v těsné blízkosti lesa s velkou zahradou, dobře vybavenou průlezkami, skluzavkami, pískovištěm a brouzdalištěm. Prostory školy byly postupem času nedostatečné pro narůstající počet obyvatel obce Zvole a tak se obec rozhodla vybudovat novou mateřskou školu s rozšířenou kapacitou až na 100 dětí.

V roce 2013 se podařilo ve spolupráci s obcí Ohrobec otevřít detašované pracoviště MŠ Ohrobec. Nejprve jako jednotřídní s kapacitou 25 dětí a v září 2015 jako dvoutřídní s kapacitou 22 dětí.  Třídy se nacházejí v objektu zrekonstruované budovy bývalého statku, která je v majetku obce Ohrobec. Budova stojí uprostřed obce a má vlastní zahradu. S velkou oblibou je využíván ke sportovním aktivitám dětí přilehlý park. Všechny prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy.

V roce 2019 byla postavena nová budova Mateřské školy ve Zvoli. Budova se nachází na parcele nad bývalou mateřskou školou. Je vsazena do krásné zahrady s novými dětskými herními prvky. Zahrada je upravena tak, aby byl pohyb dětí na ní přehledný a bezpečný. Vnitřní prostory školy jsou vzdušné, světlé. Každá třída je laděna do jiných barevných odstínů společně s koupelnami i nábytkem. Při výstavbě nové mateřské školy byly využívány moderní technologie, které zajišťují vysoký komfort pobytu.

Materiální podmínky v obou mateřských školách odpovídají předepsaným hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Škola splňuje podmínky k přijímání dětí mladších tří let. Vybavení hračkami a pomůckami je dostatečné a je průběžně doplňováno a obnovováno. Podstatná část tohoto vybavení je umístěna tak, aby k nim děti měly samostatný přístup. Každá z mateřských škol je vybavená hudebními nástroji – klavír nebo klávesy a nástroje orffovského instrumentáře.

Dětem je podávána vyvážená a plnohodnotná strava ve vhodných intervalech. Je připravována moderní technologií. Mají stále k dispozici dostatek tekutin.

Respektujeme individuální potřebu aktivity a odpočinku (starším dětem je poskytován klidný program a zkrácená doba odpočinku). Děti jsou každodenně alespoň dvě hodiny venku, pokud počasí dovolí.

Pedagogové se sami chovají dle zásad zdravého životního stylu a jsou v tomto směru dětem vzorem.

Dbáme na to, aby se děti a dospělí cítili  v prostředí naší školy dobře, spokojeně a bezpečně. Nově příchozí děti mají možnost adaptovat se společně s rodiči podle individuálních potřeb. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi panuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost.