Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
od pondělí 14. 6. 2021 bude obnoven standartní provoz (přivádění a vyzvedávání dětí). Více informací v odkazu níže.
INFORMACE PRO RODIČE

Výsledky přijímacího řízení od školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,
v níže přiloženém odkazu naleznete výsledky přijímacího řízení od školního roku 2021/2022.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Provoz v době letních prázdnin

Mateřská škola Zvole informuje rodiče o uzavření provozu mateřské školy v době letních prázdnin od 12.7.2021 do 20.8.2021./6 týdnů/.
Dne: 24.3.2021
Bc. Blanka Mátlová ředitelka

Výzva k nahlédnutí do spisu

Výzva k nahlédnutí do spisu ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání MŠ Zvole.

VÝZVA K NAHLÉDNUTÍ DO SPISU 

Informace o provozu ve třídách

Provoz MŠ je od 6.30 do 17.00 hodin.
Vzhledem ke skutečnosti, že finanční prostředky na platy pedagogů nepokryjí celou provozní dobu /10 hodin/, je nutné děti ze tříd sloučit do jedné třídy, kde vykonává přímou pedagogickou činnost pedagog.

Sloučení žluté a oranžové třídy je ráno od 6.30 do 7.30 hodin v oranžové třídě,
odpoledne od 15.30 do 17.00 hodin ve třídě žluté.

Ve třídách červené a zelené je sloučení od 6.30 do 7.00 hodin a od 16.30 do 17.00 hodin.

Pokud chybí pedagog, musíme třídy slučovat i během dne. Zároveň dodávám, že ve společných
prostorách školky potkávání se s ostatními dětmi nelze úplně zabránit.
Pro zdraví dětí i personálu byly zřizovatelem instalovány ionizátory do všech tříd.

Dne 3.2.2021 Blanka Mátlová ředitelka

Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

nový školní rok zahajujeme v běžném provozu od 6.30 do 17.00 hodin s některými doporučeními v souvislosti s COVID-19.

Seznamy dětí zařazených do jednotlivých tříd jsou vyvěšeny na nástěnce za vchodovými dveřmi.

Apeluji na Vaši zodpovědnost přivádět do školky děti opravdu jen zdravé. Pokud jsou děti alergické, především s projevem rýmy a kašle, budeme požadovat potvrzení od lékaře.

Zákaz vstupu do školky při příznacích infekčního onemocnění se vztahuje na děti, jejich zákonné zástupce a zaměstnance.

Žádám při příchodu do MŠ o dodržování rozestupů a o přivádění dětí v rozptýlených časech/ aby se okolo osmé hodiny nepotkávalo v šatnách příliš mnoho lidí/. Doporučuji používání roušek.

Za vstupními dveřmi je umístěn k použití stojan s dezinfekcí a koše s návleky. Děti si při příchodu do třídy co nejdříve umyjí ruce mýdlem a vodou a použijí jednorázové ručníky.

Úklid a dezinfekce hygienických zařízení a ostatních společných prostor probíhá několikrát denně.

V případě konkrétních mimořádných situací s onemocněním COVID-19 je škola povinna postupovat
podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášena pro dané území příslušnou KHS a MZ.

Při zjištění příznaků infekčního onemocnění u dítěte/ jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel,
rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, zažívací potíže, ztráta chuti, čichu apod./ je dítě umístěno do tzv. izolace s dohledem a je mu poskytnuta rouška. Zároveň třídní učitelka informuje zákonného zástupce o situaci, a aby si rodič co nejdříve dítě ze školky vyzvedl. Zákonný zástupce poté kontaktuje svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Aktualizujte prosím svá telefonní čísla a e-mail u učitelek na třídě.

Vážení rodiče, přejeme Vám klidný a bezproblémový vstup do nového školního roku.
Na Vaše děti se těší kolektiv zaměstnanců MŠ.

Bc. Blanka Mátlová ředitelka školy