Přijímací řízení

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme k zápisu do Mateřské školy Zvole, který se uskuteční dne 4. 5. 2023 v budově Mateřské školy Zvole, Příčná 211, 252 45 Zvole. 
Zápis bude probíhat v době od 8:00 do 17:00 hodin, kdy budete mít možnost nahlédnout do prostor MŠ.

Prosíme všechny zájemce o zápis, aby se registrovali ZDE

Dále prosíme o rezervaci času zápisu dne 4. 5. 2023 (odkaz na rezervační systém bude zveřejněn 4. 4. 2023).

K zápisu se dostavte s těmito vyplněnými dokumenty:

Děkujeme a těsíme se na Vás.

Informace o provozu ve třídách

Provoz MŠ je od 6.30 do 17.00 hodin.
Vzhledem ke skutečnosti, že finanční prostředky na platy pedagogů nepokryjí celou provozní dobu /10 hodin/, je nutné děti ze tříd sloučit do jedné třídy, kde vykonává přímou pedagogickou činnost pedagog.

Sloučení žluté a oranžové třídy je ráno od 6.30 do 7.30 hodin v oranžové třídě,
odpoledne od 15.30 do 17.00 hodin ve třídě žluté.

Ve třídách červené a zelené je sloučení od 6.30 do 7.00 hodin a od 16.30 do 17.00 hodin.

Pokud chybí pedagog, musíme třídy slučovat i během dne. Zároveň dodávám, že ve společných
prostorách školky potkávání se s ostatními dětmi nelze úplně zabránit.
Pro zdraví dětí i personálu byly zřizovatelem instalovány ionizátory do všech tříd.

Dne 3.2.2021 Blanka Mátlová ředitelka