Informace pro rodiče na školní rok 2023/24

Informace pro rodiče na školní rok 2023/2024

Co s sebou do školky:

náhradní oblečení – tričko, kalhoty, spodní prádlo, ponožky uložit do sáčku v šatně, sáčky jsou ve
školce připravené
oblečení na ven – tepláky, mikina, bunda dle počasí uložit do poličky v šatně holiny uložit
v botičkárně na značku /každý botník má třída barevně rozlišen lemem v barvě třídy/
děti se do třídy přezouvají do bačkorek s pevným kotníkem případně sandálů, NE KROKSY!
na spaní – pyžámko, převlékají se všechny děti, děti s menší potřebou spánku vstávají dříve a konají
klidové činnosti
čištění zoubků – každý den po obědě, podepsaný kartáček a pastu přinesou rodiče, ostatní
hygienické potřeby hradí škola, ale pokud chtějí rodiče školce přispět, mohou přinést jednorázové
kapesníky, toaletní papíry a mokré ubrousky.
Za každý darovaný hygienický prostředek budeme rádi.
Hračky z domova do třídy nenosíme, tolerujeme pouze podepsané plyšáky na spaní!!!!!

Režim třídy:

Příchod do 8.15 / do 7.30h děti zůstávají nahoře ve třídě červené a dole ve třídě oranžové/
Odchod: vyzvedávání po obědě 12.15 až 12.30h
vyzvedávání po spaní 14.30 až 17.00h

V jakoukoli jinou denní dobu je MŠ uzamčena. Do budovy jsou vpouštěny cizí osoby pouze po
předchozí telefonické nebo mailové domluvě.

Docházka dětí je omlouvána formou aplikace Twigsee a to do 8.00 hodin.
Kontakt na třídy: zelená třída 604322762, žlutá třída 721228315,
oranžová třída 722682671, červená třída 704536821

Omlouvání obědů provádí rodič samostatně na telefonním čísle 777314964 do 7.00 nebo na e-mailu
obedy.zvole@seznam.cz. Pokud dítě onemocní náhle, má rodič nárok vyzvednout si oběd v první den
nemoci a to od 11.00 do 11.30h ve výdejně školní jídelny. Informace o platbách obědů a přihlášky
najdete na stránkách www.jídelnazvole.cz

Provoz MŠ: 6.30 – 17.00
Horní třídy se schází od 6.30 do 7.00h ve třídě červené, dolní třídy se schází od 6.30 do 7.30h ve
třídě oranžové. Horní třídy se rozchází domů od 16.30 do 17.00h ze třídy zelené, dolní třídy se
rozchází domů od 15.30 do 17.00h ze třídy žluté. V případě příznivého počasí tráví děti
odpoledne čas na školkové zahradě, odkud si je rodič převezme od pedagoga konajícího
odpolední službu.
Dítě je předáno učitelce ve třídě podáním ruky a podáním ruky se loučí při odchodu. Děti nesmí být
v šatně samotné. /viz školní řád/. Dítě musí zvládat základní hygienické návyky – toaletu, najíst se,
umýt se. Dítě nesmí mít pleny. V případě, že se dítě při odpočinku pomočuje, prosíme o donesení
savých podložek do postýlky.

Podávat léky pedagog nesmí. Jen v případě, že dítě trpí život ohrožující nemocí, ale pak je nutná
zpráva lékaře s přesnou medikací.
Pokud má dítě omezení ve stravování, je nutná zpráva lékaře a je nutné písemně upozornit ředitelku
školní jídelny Zvole na případné změny ve stravovacím režimu dítěte.

Platby:
Stravné 1080 ,- měsíčně do 15. dne v měsíci na účet školní jídelny č. 2501681931/2010.
/variabilní symbol dítěte dostanete ve třídě po odevzdání přihlášky ke stravování/
Školné 600,- měsíčně do 15. dne v měsíci na účet č. 2501675208/2010
/do poznámky uvádějte jméno dítěte a třídu, prosíme na platbu zřídit trvalý příkaz/
Kulturní akce: 700,- pololetí platbou na darový účet č. 2101675209/2010
/do poznámky uvádějte jméno dítěte a třídu/
Každému dítěti bude vedena docházka na kulturní akce a výlety a zapisována mu průměrná finanční
částka spotřebovaná na tuto akci. V pololetí a na konci roku bude zákonným zástupcům předloženo
vyúčtování. Na konci školního roku dojde k celkovému vyúčtování. Přeplatky budou vráceny.

Kroužky: přednostně budou nabízeny předškolákům a dětem starším /výtvarný kroužek, angličtina,
plavání, jóga/
Kroužek angličtiny vede Michaela Haklová. Přihlašovat se můžete na internetových
stránkách www.hlídánídeticek.cz/ms-zvole/.
Kroužek jógy vede paní Jitka Švábová
Kroužek výtvarný vede paní Jitka Skálová.
Na kroužky jógy a výtvarný se děti přihlašují ve třídě. Zahájení činnosti kroužků bude na začátku října. Informace k plavání budou upřesněny na první třídní schůzce.

Dokumentace MŠ:
Prosíme o vyplnění dokumentace a přinesení v první školní den:
*Pověření k vyzvedávání dítěte – všichni zákonní zástupci
*Informace souhlas s fotografováním, GDPR– nové děti
*Informovaný souhlas s platbami za kulturní akce – všichni zákonní zástupci
*Evidenční list dítěte-nové děti
*Dotazník pro rodiče – nové děti
Veškeré informace jsou zveřejněny na webových stránkách MŠ Zvole www.mszvole.cz. Formuláře
najdete na stránkách v odkazu formuláře. Další informace máte k dispozici na nástěnce u vstupu do
MŠ.
Seznamy dětí do jednotlivých tříd budou první den vyvěšeny na velké nástěnce ve vestibulu MŠ
s přidělenými značkami.
Informativní schůzka rodičů dětí jednotlivých tříd proběhne dne 4.9.2023 od 16.00.
Mateřská škola pracuje s aplikací Twigsee. Tato aplikace umožňuje rodičům jednoduchou
komunikace s MŠ. V této aplikaci můžete děti omlouvat, získávat aktuální informace a komunikovat
s MŠ přímo ze svého mobilního telefonu.

Dne: 23.8.2023
Bc. Blanka Mátlová ředitelka školy
Jitka Bartková zástupkyně MŠ