Informace pro rodiče na školní rok 2020/21

Informace pro rodiče na školní rok 2020/2021

Co s sebou do školky:

náhradní oblečení tričko, kalhoty, spodní prádlo, ponožky uložit do sáčku v šatně, sáčky jsou ve
školce připravené
oblečení na ven tepláky, mikina, bunda dle počasí uložit do poličky
děti se do třídy přezouvají do bačkorek s pevným kotníkem případně sandálů, NE KROKSY!
na spaní – pyžámko, převlékají se všechny děti
čištění zoubků každý den po obědě, podepsaný kartáček a pastu přinesou rodiče, ostatní
hygienické potřeby hradí škola, ale pokud chtějí rodiče školce přispět, mohou přinést jednorázové
kapesníky, toaletní papíry a mokré ubrousky.

Hračky z domova do třídy nenosíme, tolerujeme pouze podepsané plyšáky na spaní!!!!!

Režim třídy:

Příchod do 8.15
Odchod: vyzvedávání po obědě 12.15 až 12.30
                  vyzvedávání po spaní 14.30 až 17.00

Omlouvání do 8.00 na tel. zelená třída 604322762, žlutá třída 722682667,
oranžová třída 722682671, červená třída 704536821

Omlouvání obědů provádí rodič samostatně na telefonním čísle 777314964 do 7.00 nebo na e-mailu
obedy.zvole@seznam.cz. Pokud dítě onemocní náhle, má rodič nárok vyzvednout si oběd v první den
nemoci a to od 11.00 do 11.30 ve výdejně školní jídelny.

Provoz MŠ: 6.30 – 17.00

Dítě je předáno učitelce ve třídě podáním ruky a podáním ruky se loučí při odchodu. Děti nesmí být
v šatně samotné. /viz školní řád/. Dítě musí zvládat základní hygienické návyky – toaletu, najíst se,
umýt se. Dítě nesmí mít pleny.

Podávat léky pedagog nesmí. Jen v případě, že dítě trpí život ohrožující nemocí, ale pak je nutná
zpráva lékaře s přesnou medikací.

Pokud má dítě omezení ve stravování, je nutná zpráva lékaře

Platby:

Stravné: 800,- měsíčně do 15. dne v měsíci na účet školní jídelny č. 2501681931/2010.
Školné: 500,- měsíčně do 15. dne v měsíci na účet č. 2501675208/2010
Kulturní akce: 500,- pololetí platbou na darový účet č. 2101675209/2010

Každému dítěti bude vedena docházka na kulturní akce a výlety a zapisována mu průměrná finanční
částka spotřebovaná na tuto akci. V pololetí a na konci roku bude zákonným zástupcům předloženo
vyúčtování. Na konci školního roku dojde k celkovému vyúčtování.

Kroužky: přednostně budou nabízeny předškolákům a dětem starším /výtvarný kroužek, angličtina,
plavání/ Kroužek angličtiny vede Michaela Haklová. Přihlašovat se můžete na internetových
stránkách www.hlídánídeticek.cz/ms-zvole/.

Dokumentace MŠ:

Prosíme o vyplnění dokumentace:
Všichni zákonní zástupci vyplní – zmocnění k vyzvedávání dítěte, informovaný souhlas o platbách
kulturních akcí, bezinfekčnost

Zákonní zástupci nových dětí– informovaný souhlas GDPR, evidenční list a dotazník

Veškeré informace jsou zveřejněny na webových stránkách MŠ Zvole www.mszvole.cz. Další
informace máte k dispozici na nástěnce u vstupu do MŠ.

Seznamy dětí do jednotlivých tříd budou první den vyvěšeny na velké nástěnce ve vestibulu MŠ
s přidělenými značkami.

Dne: 31.8.2020                                                                                  Bc. Blanka Mátlová ředitelka školy