Informace pro rodiče na školní rok 2022/23

Informace pro rodiče na školní rok 2022/2023

Co s sebou do školky:

náhradní oblečení – tričko, kalhoty, spodní prádlo, ponožky uložit do sáčku v šatně, sáčky jsou ve školce připravené

oblečení na ven – tepláky, mikina, bunda dle počasí uložit do poličky, holiny ú uložit v botárně na značku/

děti se do třídy přezouvají do bačkorek s pevným kotníkem případně sandálů, NE KROKSY!

na spaní-pyžámko, převlékají se všechny děti

čištění zoubků – každý den po obědě, podepsaný kartáček a pastu přinesou rodiče, ostatní hygienické potřeby hradí škola, ale pokud chtějí rodiče školce přispět, mohou přinést jednorázové kapesníky, toaletní papíry a mokré ubrousky.

Za každý darovaný hygienický prostředek budeme rádi.

Hračky z domova do třídy nenosíme, tolerujeme pouze podepsané plyšáky na spaní!!!!!

Režim třídy:

Příchod do 8.15

Odchod: vyzvedávání po obědě 12.15 až 12.30

vyzvedávání po spaní 14.30 až 17.00

V jakoukoli jinou denní dobu je MŠ uzamčena. Do budovy jsou vpouštěny cizí osoby pouze po předchozí telefonické nebo mailové domluvě.

Omlouvání do 8.00 na tel.  zelená třída 604322762, žlutá třída 721228315,

oranžová třída 722682671, červená třída 704536821

Omlouvání obědů provádí rodič samostatně na telefonním čísle 777314964 do 7.00 nebo na e-mailu obedy.zvole@seznam.cz. Pokud dítě onemocní náhle, má rodič nárok vyzvednout si oběd v první den nemoci a to od 11.00 do 11.30 ve výdejně školní jídelny. Informace o platbách obědů a přihlášky najdete na stránkách www.jídelnazvole.cz

Provoz MŠ: 6.30 – 17.00

Horní třídy se schází od 6.30 do 7.00 ve třídě červené, dolní třídy se schází od 6.30 do 7.30 ve třídě oranžové. Horní třídy se rozchází domů od 16.30 do 17.00 ze třídy zelené, dolní třídy se rozchází domů od 15.30 do 17.00 ze třídy žluté.

Dítě je předáno učitelce ve třídě podáním ruky a podáním ruky se loučí při odchodu. Děti nesmí být v šatně samotné. /viz školní řád/. Dítě musí zvládat základní hygienické návyky – toaletu, najíst se, umýt se. Dítě nesmí mít pleny. V případě, že se dítě při odpočinku pomočuje, prosíme o donesení savých podložek do postýlky.

Podávat léky pedagog nesmí. Jen v případě, že dítě trpí život ohrožující nemocí, ale pak je nutná zpráva lékaře s přesnou medikací.

Pokud má dítě omezení ve stravování, je nutná zpráva lékaře

Platby:

Stravné   900  ,- měsíčně do 15. dne v měsíci na účet školní jídelny č. 2501681931/2010. /variabilní symbol dítěte dostanete ve třídě po odevzdání přihlášky ke stravování/

Školné 440,- měsíčně do 15. dne v měsíci na účet č.       2501675208/2010 /do poznámky uvádějte jméno dítěte a třídu/

Kulturní akce: 500,- pololetí platbou na darový účet č.   2101675209/2010 /do poznámky uvádějte jméno dítěte a třídu/

Každému dítěti bude vedena docházka na kulturní akce a výlety a zapisována mu průměrná finanční částka spotřebovaná na tuto akci. V pololetí a na konci roku bude zákonným zástupcům předloženo vyúčtování. Na konci školního roku dojde k celkovému vyúčtování.

Kroužky: přednostně budou nabízeny předškolákům a dětem starším /výtvarný kroužek, angličtina, plavání, jóga/ Kroužek angličtiny vede Michaela Haklová. Přihlašovat se můžete na internetových stránkách www.hlídánídeticek.cz/ms-zvole/. Kroužek jógy vede paní Jitka Švábová a kroužek výtvarný vede paní Jitka Skálová. Na kroužky jógy a výtvarný se děti přihlašují ve třídě. Zahájení činnosti kroužků bude s ohledem na epidemiologickou situaci pravděpodobně na začátku  října.

Dokumentace MŠ: Prosíme o vyplnění dokumentace:

*Pověření k vyzvedávání dítěte / zde uveďte i vedoucí kroužků/ – všichni zákonní zástupci

*Informace souhlas s fotografováním, GDPR– nové děti

*Informovaný souhlas s platbami za kulturní akce – všichni zákonní zástupci

*Evidenční list dítěte-nové děti

*Dotazník pro rodiče – nové děti

Veškeré informace jsou zveřejněny na webových stránkách MŠ Zvole www.mszvole.cz. Formuláře najdete na stránkách v odkazu formuláře. Další informace máte k dispozici na nástěnce u vstupu do MŠ.

Seznamy dětí do jednotlivých tříd budou první den vyvěšeny na velké nástěnce ve vestibulu MŠ s přidělenými značkami.

Informativní schůzka rodičů dětí jednotlivých tří proběhne dne 1.9.2022 od 16.00.

Mateřská škola v tomto roce bude přecházet na aplikaci Twigsee. Tato aplikace bude umožňovat rodičům jednoduchou komunikace s MŠ. V této aplikaci rodiče mohou děti omlouvat, získávat aktuální informace a komunikovat s MŠ přímo ze svého mobilního telefonu. V blízké době Vás budeme kontaktovat a zašleme Vám na mail informace o zavedení do systému.

Dne: 23.8.2022                                                                           Bc. Blanka Mátlová ředitelka školy

Nabídka kroužků pro školní rok 2022/2023

Čtvrtek:               jóga                                     L. Žížalová           15,00  -15,45                    červení tř.

800,-/15 lekcí

Středa:             výtvarka                     J. Skálová        13,00-14,00                starší děti

1700,-/pololetí

Úterý               angličtina                   M. Haklová     13,15-14,00                starší děti

angličtina                                           14,05-14,50                mladší děti

cena 2480,- /15 lekcí

Pondělí:          Jóga                            J. Švábová       15,00-15,45                zelená třída

cena 700,-/15 lekcí                                                                                     

Na kurzy jógy maximálně 10 dětí na lekci.

Platby jóga paní Švábová: č.ú. 1093114123/0800, do poznámky uveďte jméno dítěte a mateřskou školu

Přihlašování angličtina: www.happyteacher.cz, tel. 775242720