Informace pro rodiče na školní rok 2021/22

Informace pro rodiče na školní rok 2021/2022

Co s sebou do školky:

náhradní oblečení – tričko, kalhoty, spodní prádlo, ponožky uložit do sáčku v šatně, sáčky jsou ve školce připravené
oblečení na ven – tepláky, mikina, bunda dle počasí uložit do poličky, děti se do třídy přezouvají do bačkorek s pevným kotníkem případně sandálů, NE KROKSY!
na spaní – pyžámko, převlékají se všechny děti
čištění zoubků – každý den po obědě, podepsaný kartáček a pastu přinesou rodiče, ostatní hygienické potřeby hradí škola, ale pokud chtějí rodiče školce přispět, mohou přinést jednorázové kapesníky, toaletní papíry a mokré ubrousky.

Za každý darovaný hygienický prostředek budeme rádi.


Hračky z domova do třídy nenosíme, tolerujeme pouze podepsané plyšáky na spaní!!!!!

Příchod do 8.15
Odchod: vyzvedávání po obědě 12.15 až 12.30
                : vyzvedávání po spaní 14.30 až 17.00
V jakoukoli jinou denní dobu je MŠ uzamčena. Do budovy jsou vpouštěny cizí osoby pouze po předchozí telefonické nebo mailové domluvě.

Omlouvání do 8.00
tel. zelená třída 604322762, žlutá třída 722682667,

oranžová třída 722682671, červená třída 704536821

Omlouvání obědů provádí rodič samostatně na telefonním čísle 777314964 do 7.00 nebo na e-mailu obedy.zvole@seznam.cz. Pokud dítě onemocní náhle, má rodič nárok vyzvednout si oběd v první den nemoci a to od 11.00 do 11.30 ve výdejně školní jídelny.

Provoz MŠ: 6.30 – 17.00

Dítě je předáno učitelce ve třídě podáním ruky a podáním ruky se loučí při odchodu. Děti nesmí být v šatně samotné. /viz školní řád/. Dítě musí zvládat základní hygienické návyky – toaletu, najíst se, umýt se. Dítě nesmí mít pleny.

Podávat léky pedagog nesmí. Jen v případě, že dítě trpí život ohrožující nemocí, ale pak je nutná zpráva lékaře s přesnou medikací.
Pokud má dítě omezení ve stravování, je nutná zpráva lékaře

Platby:

Stravné 800,- měsíčně do 15. dne v měsíci na účet školní jídelny č. 2501681931/2010.
Školné 600,- měsíčně do 15. dne v měsíci na účet č. 2501675208/2010
Kulturní akce: 500,- pololetí platbou na darový účet č. 2101675209/2010

Každému dítěti bude vedena docházka na kulturní akce a výlety a zapisována mu průměrná finanční částka spotřebovaná na tuto akci. V pololetí a na konci roku bude zákonným zástupcům předloženo vyúčtování. Na konci školního roku dojde k celkovému vyúčtování.

Kroužky: přednostně budou nabízeny předškolákům a dětem starším /výtvarný kroužek, angličtina, plavání/ Kroužek angličtiny vede Michaela Haklová. Přihlašovat se můžete na internetových stránkách www.hlídánídeticek.cz/ms-zvole/. Zahájení činnosti kroužků bude s ohledem na epidemiologickou situaci.

Dokumentace MŠ: Prosíme o vyplnění dokumentace:
*Pověření k vyzvedávání dítěte / zde uveďte i vedoucí kroužků/ – všichni zákonní zástupci
*Informace souhlas s fotografováním – nové děti
*Informovaný souhlas s GDPR – nové děti
*Informovaný souhlas za kulturní akce – všichni zákonní zástupci
*Evidenční list dítěte-nové děti
*Dotazník pro rodiče – nové děti

Veškeré informace jsou zveřejněny na webových stránkách MŠ Zvole www.mszvole.cz. Další informace máte k dispozici na nástěnce u vstupu do MŠ.

Seznamy dětí do jednotlivých tříd budou první den vyvěšeny na velké nástěnce ve vestibulu MŠ s přidělenými značkami.

Informativní schůzka rodičů dětí jednotlivých tříd proběhne dne 1.9.2021 od 16.00.

Dne: 25.5.2021 Bc. Blanka Mátlová ředitelka školy