Dodatečné informace k zápisu

Opatření k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

K žádosti o přijetí do MŠ zákonný zástupce přiloží:

-kopii rodného listu dítěte

Vzhledem k situaci, pokud nenavštívíte osobně dětského lékaře, zákonný zástupce doloží:

-kopii očkovacího průkazu

-čestné prohlášení k očkování /vzor níže/.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Ve Zvoli 20.4.2020.                                                      Bc. Blanka Mátlová

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar.:…………….se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Dne:                                                                                    Podpis zákonného zástupce

Celý dokument je ke stažení ZDE