Změna termínu možnosti nahlédnout do spisu.

Vážení rodiče, z důvodu účasti na školení ředitelky Mátlové je posunut
termín nahlédnutí do spisu ze dne 19.5.2020 na 20.5.2020 od 14.00 hodin
do 16.00 hodin po předchozí domluvě se ředitelkou na telefonu

723 646 383.

BC. Blanka Mátlová ředitelka .