Dodatek k otevření školky z 18.5.2020

Informace pro rodiče.

Rozhodnutí ředitelky školy k zajištění provozu Mateřské školy Zvole  s detašovaným pracovištěm v Ohrobci v době nákazy COVID-19.

Děti z MŠ Ohrobec budou docházet od 25.5.2020 do 10.7.2020 do MŠ Zvole.

  1. pokrytí provozu personálně

při nepřítomnosti zaměstnance v MŠ Ohrobci není možné zajistit náhradu z MŠ     Zvole. Zaměstnanci nesmí v této době přecházet z jednoho pracoviště na druhé. Kolektivy se nesmí míchat.

V případě docházky dětí z Ohrobce je zajištěn provoz ve 4. třídě MŠ Zvole čtyřmi učitelkami. Děti budou v jedné třídě, v jedné skupině, při přecházení se nebudou potkávat.

  1. výdej jídla

jídlo se nepřeváží, nepřichází tak do styku s více osobami.

  1. důsledná kontrola

kontrolu plnění vládních nařízení, nařízení MŠMT a následných nařízení vydaných ředitelkou provádí ředitelka důsledně denně. Není možné důslednou kontrolu provádět zároveň na dvou pracovištích.

Ředitelka zodpovídá za celkový chod školy zřizovateli. Rozhodnutí, které vydává je v souladu s potřebami dětí, s ohledem na jejich zdraví a s ochranou zdraví zaměstnanců školy.

Dne: 21.5.2020                                                         Bc. Blanka Mátlová ředitelka