Doplňující informace k provozu MŠ od 25.5.

  1. Před hlavním v stupem do budovy budou vyznačeny zóny, které splňují odstup dvou metrů. Tyto odstupy musí všichni dodržovat.
  1. Při příchodu bude od rodičů převzato Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte. Bez tohoto prohlášení nebude dítě vpuštěno do budovy.

  1. Při příchodu bude všem přítomným měřena teplota a u dětí zapisována. V případě, že dítě nebo zákonný zástupce jeví známky onemocnění nebude dítě do MŠ přijato.
  1. Zákonný zástupce nesmí vstupovat do budovy. Z tohoto důvodu bude dítě před hlavním vchodem předáno pedagogovi, školnici nebo jinému určenému zaměstnanci školy, převedeno do kmenové třídy a předáno učitelce.

Při odchodu z MŠ bude dítě předáno před hlavním vchodem ,nebo na zahradě.

  1. Dítě si nesmí do MŠ nosit hračky z domova.
  1. Provoz MŠ může být v případě sníženého počtu zaměstnanců upravován.
  1. Žádáme rodiče o donesení repelentů proti klíšťatům, každému dítěti dvě podepsané roušky v igelitovém sáčku. Při pobytu mimo školku /vycházka/dítě roušku musí mít. S dětmi budeme maximálně využívat pobyt venku.

Žádáme všechny zákonné zástupce a jejich děti o trpělivost a  

spolupráci, abychom tuto situaci zvládli všichni ve zdraví.

Děkujeme, za kolektiv MŠ                            Bc Blanka Mátlová ředitelka