Informace k ošetřovnému

Mateřská škola Zvole

Informace k ošetřovnému.

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne: 14.10.2020
č.j.: KHSSC 52068/2020
sp.zn.: S-KHSSC 25068/2020
o uzavření Mateřské školy ve Zvoli, příspěvkové organizace Příčná 211, 252 45 Zvole z důvodu karantény.

Dále přikládám výkaz o ošetřovné pro děti. O platbě ošetřovného, nebo stažení formuláře na ošetřovné se můžete informovat na: wwwmpsv.cz/ min. práce a soc. věcí/.

https://www.mszvole.cz/wp-content/uploads/2020/10/V%C3%BDkaz-O%C4%8CR-kv%C4%9Bten-2020.pdf-zav%C5%99en%C3%AD-CORONA-19.pdf

Dne: 15.10.2020
Bc. Blanka Mátlová ředitelka