Informace o docházce

Mateřská škola Zvole, příspěvková organizace
Příčná 211, 252 45 Zvole

Ředitelka Mateřské školy Zvole žádá rodiče o dodržování Školního řádu (časové dodržování příchodů a odchodů dětí).
Konkrétně : příchod od 6.30 do 8.15
: odchod po obědě od 12.15 do 12.30
: odchod odpoledne od 14.30 do 17.00
Mimo uvedené časy je budova uzamčena.
Při pozdním ranním příchodu je narušováno vzdělávání s denním programem a je problém při dohlašování jídel dětí.

Děkuji,
Bc. Blanka Mátlová ředitelka.
Dne: 25.5.2021